slovenske-siderplus

Slovenské Siderplus Engineering & Consulting poskytuje poradenství v oblasti priemyslového inžinierstva a tvorí ho tím profesionálov s mnohoročnými skúsenosťami v odbore.

Cieľom společnosti je poskytovať naším zákazníkom inžinierske služby při výstavbe priemyselných zariadení/závodov v oblasti: Oil&Gas (Ropa a Plyn), energie a oceliarstva.

co-ponukame

VŠEOBECNÉ A DETAILNÉ INŽINIERSTVO

PORADENSTVO

odbory

podpora-cinnosti

HODNOTENIE NÁKLADOV /VÝBEROVÉ KONANIE
EXPEDITING (URYCHLENIE) A STAVBY
VÝROBNÝ PROCES
VÝROBA PRIEMYSLOVÉHO ZARIADENIA
PIPING&LAY-OUT-3D MODELOVANIE
STAVEBNÉ PRÁCE / UNDERGROUND
NOSNÉ KONŠTRUKCIE A PEVNOSTNÁ ANALÝZA
ELEKTRICKÉ NÁRAZE /AUTOMATIZÁCIA
STROJE/ZARIADENIA

VÝBEROVÉ RIADENIE
ODBORNÝ DOZOR (SUPERVÍZIA) PRI MONTÁŽI
PRE-COMMISSIONING
COMMISSIONING (UVEDENIE DO PREVÁDZKY)
START-UP ZARIADENIE
DOSIAHNUTIE CIELU VÝROBY
O&M
ŠKOLENIE PERSONÁLU
BEZPEČNOSŤ

Skúsenosti získané v oblasti priemyselného inžinierstva spolu s podnikateľskou silou združenia společností tvoriacich holding Finsea srl, umožňujú dosiahnuť významné úspechy na národnom a medzinárodnom trhu.