vyrobne

 

Prevádzame nasledujúce činnosti v oblasti všeobecného a detailního inžinierstva:

• ODHADY NÁKLADOV
• ŠTÚDIE PRE OPTIMALIZÁCIU NÁKLADOV A OBMEDZENIA PROJEKTOV
• PROJEKTOVÉ RIADENIE (PROJEKT MANAŽMENT)
• SPRACOVANIE (SPRÁVA) KOMPLEXNÝCH SYSTÉMOV PŘI PROJEKTOVANÍ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
• SPRACOVANIE FLOW-SHEET, PLANIMETRIE DISTRIBÚCIE SLUŽEB, POTRUBNÉ TRIEDY A TECHNICKÉ LISTY
• SPRACOVANIE A DOHĽAD PRI PROJETKOVANÍ POTRUBIA
• ŠPECIFIKÁCIA OBJEDNÁVOK A RIADENIA DODÁVATEĽOV
• ZPRACOVANIE P&ID (IBA MECHANIZÁCIA)
• SPRACOVANIE MATERIÁLU TAKE-OFF (VÝKAZ MATERIÁLU)
• SPRACOVANIE DATA-SHEET/TECHNICKÝCH A OBECNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ ZARIADENÍ
• SPRACOVANIE PLANT LAYOUT, LAYOUT, UNDERGROUND
• STAVEBNÉ PRÁCE – PRÍPRAVNÉ A DOKONČOVACIE

• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE – PRÍPRAVNÉ A DOKONČOVACIE PRÁCE
• STATICKÉ VÝPOČTY

• DETAILNÉ INŽINIERSTVO: NÁVOD NA MONTÁŽ – AXONOMETRICKÁ PROJEKCIA DIELNE – MECHANICKÉ DIELY
• FOLLOW-UP DOKUMENTOV
• VYPRACOVANIE ZADÁVANEJ DOKUMENTÁCIE A ŠPECIFIKÁCIA PRE VÝBEROVÉ RIADENIE
• ZLADENIE TECHNICKÝCH PONÚK
• SPRACOVANIE EKONOMICKÝCH TABULIEK
• EXPEDITING (URÝCHLENIE)
• 3D MODELOVANIE
• PEVNOSTNÁ ANALÝZA POTRUBÍ (PIPING STRESS-ANALYSIS)
• POTRUBNÝ NOSNÍK
• MULTIDISCIPLINÁRNA ČINNOSŤ (PRÍSTUP) PŘI KOORDINÁCII PROJEKTU
• KOORDINÁCIA ČINNOSTÍ AS-BUILT