subdodavatelske

Profesionálne činnosti zverené za podmienok outsourcingu partnerským inžinierskym spoločnostiam:

Výpočty tlakových nádob a atm
Elektrický projekt bt /MT a návrh inštrumentálneho riešenia
Návrh automatizácie
Výpočty Metódou konečných prvkov