poradenske

Na vyžiadanie, nasledujúce služby zaručujú úspešnú realizáciu zvereného Slovenské Siderplus projektu:

Inžinierska podpora a dozor v priebehu výstavby
Pre-commissioning
Commissioning (uvedenie do prevádzky)
Start-up
Podpora potrebná pre dosiahnutie cielu výroby
Školenie personálu O&M
Bezpečnosť

Okrem toho, konsolidované skúsenosti vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti hutníctva,
dovoľujú prevádzať prácu na zariadeniach:

Valcovne  pásov
Valcovne  plechov
Spojité valcovacie trate
Studené valcovne
Výroba potrubí
Vysoké pece
Zariadenie pre plynulé odlievanie
Elektrocelntrály
Integrované oceliarne

 

Spoločnosť Slovenské Siderplus je schopná zaštiť kompletné inžinierske činnosti, až po dodávku zariadenia na klúč.
Na vyžiadanie poskytujeme odborných pracovníkov pre specifické činnosti vo všetkých častiach sveta.