strojne

 

Poskytujeme nasledujúce činnosti v odbore Všobecné a detailné inžinierstvo pre oceliarsky priemysel:

• Automatické nákladné zariadenie pre manipuláciu s blokmi, predvalkami, zvitkami, potrubím, výstužou, valcovým drôtom
• Valcové stoly
• Walking beam (krokovací mechanizmus), prepravné vozíky, vyklápače
• Reťazové dopravníky, nákladajúce/vykladajúce dosky, dopravné pásy
• Procesné a fiškálne vážiace systémy
• Manipulačné zariadenie s pákou či s otočnými ramenami
• Zariadenie pre plynulé odlievanie (deliace zariadenie, medzipánva, valivé vedenie, koše pre recykláciu chybných blokov)
• Ohrievacia kroková pec, ohrievacia tunelová pec
• Renovácia (zmeny, zlepšenia, modernizácia ) pôvodných strojov pre válcovně, výrobu potrubí, plynulé odlievanie
• Izolované kabíny pre obsluhu a miestnenie azriadenia a prístrojov pre kontrolu kvality
• Stále a prenosné konštrukcie pre zapúzdrovanie strojov a ochranu obsluhy

industry2