Radi-vam

Slovenské SIDERPLUS poskytuje projekčné a poradenské služby při výstavbe priemyselných a občianskych stavieb v týchto oblastech:

• Ropa a plyn
• Oceliarstvo
• Chemický a petrochemický priemysel
• Potravinárstvo
• Ropné plošiny

• Výroba energie
• Zpracovanie vody
• Cementárský priemysel
• Infraštruktúry
• Terciárný sektor (služby)

industrial-e-consulting-siderplus

Skupina poskytuje projektovanie priemyselných stavieb a má potenciál asi 30.000 hodín ročne + 20.000 hodín ročne s využitíím externých odborníkov a je schopná poskytovať poradenské služby v rozsahu 20.000 hodín ročne.

Projekčná divízia sa skadá zo skupiny odborníkov s mnohorohými skúsenosťami v odbore,
čo umožňuje vytvořit nasledujúce “špecializované jednotky”:

• Riadenie a kontrola projektov
• Výrobný proces (iba mechanizácia P&ID)
• Výstavba zariadenia
• PIPING & LAY-OUT/3D modelovanie
• Stavebné práce / underground
• Nosné konštrukcie a pevnostná analýza
• Elektrické náradie
• Automatizácia
• Stroje a zariadenia

Činnosti společnosti Slovenské Siderplus

Výstavba zariadenia

Činnosti poskytované za
účelom rozvoja všeobecného
a detailního inžinierstva

Prejsť na stránku >

Oceliarsky priemysel

Činnosť v odbore všeobecného
a detainého inžinierstva
pre oceliarsky priemysel

Prejsť na stránku >

Poradenské služby

Na vyžiadanie, tieto služby zaručujú úspešnú realizáciu zvereného Slovenské Siderplus projektu

Prejsť na stránku >

Subdodávateľské činnosti

Personálne činnosti zverené za podmienok outsourcingu partnerským inžinierským spoločnostiam

Prejsť na stránku >

Dávame naše odborné znalosti k dispozícii našim zákazníkom a zaručujeme im flexibilitu a efektivnost.

Kontaktujte nás